Måla om inomhus - användbara tips

Ett av de snabbaste sättet att göra om ett rum är att förändra väggarna. Valet står då ofta mellan tapetsera eller målning. Här tänkte vi slå ett slag för målningen och några handfasta tips därikring.

Först måste man tänka på utgångsläget. Ska man måla över en redan målad vägg har förhoppningsvis förarbetet redan gjorts så pass bra att man bara kan börja måla direkt. Om det dock inte är fallet eller man planerar att måla över en tapet kommer det behövas lite mer jobb.

När man målar en vägg kommer i regel alla ojämnheter bli väldigt tydliga. Att göra väggen slät och fin blir då det första steget. Är man osäker på hur bra resultat man själv kan få kan det vara smart att ta hjälp av en expert för att få garanti på arbetet.

Innan man sätter igång med själva målningen är det viktigt att väggen också är ren. Fett och smuts kan nämligen ge ett mindre önskvärt resultat i slutändan. Med en målad vägg kan man ofta få jobbet gjort med bara rent vatten och en svamp. Byt dock vatten ofta för att se till att det är rent från början till slut.

På en målad vägg är det dock även avgörande vilken typ av färg som användes senast. Detta gör man enklast med ett så kallat vattentest. Provtvätta en del av ytan med vatten och se hur färgen reagerar:

  • Löses färgen upp är det en limfärg och den måste avlägsnas innan man målar nytt. Pensla väggen med vatten och en rejäl pensel.
  • Om det blir en mörk fläck på ytan är det troligtvis en kalkfärg. Kalkfärgen borstar man då bort. Damma sedan noga och måla först med en grundfärg.
  • Blir ytan knottrig av vattnet har väggen blivit sandfärgsgrängad. Då behöver man först borsta bort damm och eventuella lösa sandkorn.
  • Om färgen dock inte reagerar alls kan väggen vara målad med an latex-, olje- eller alkydfärg.